• PaMipek, s.r.o.

    Predaj a distribúcia pekárenských prípravkov a zmesí
  • Kvalitné suroviny
    Základnou podmienkou výroby pekárenských výrobkov sú kvalitné suroviny